İŞ HUKUKU

İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan;

  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
  • İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
  • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesini
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık verilmektedir.
  • Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek şekilde düzenlenmesi konusunda,
  • İşe iade davalarında, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalarda,
  • Çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm süreçlerinde

müvekkillerimiz temsil edilmektedir.

Bize Ulaşın

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.